publication . Bachelor thesis . 2016

Informācijas apmaiņas process starp māsu un pacientu klīniskajā vidē

Maticina, Anastasija;
Open Access Latvian
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Bakalaura tēma ir informācijas apmaiņas process starp māsu un pacientu klīniskajā vidē. Pamatojoties uz pētnieciska darba mērķi teorētiski analizēt un praktiski izvērtēt informācijas apmaiņas procesu starp māsu un pacientu klīniskajā vidē tiek izvirzīta hipotēze par apmaiņas procesa nepietiekamību starp māsu un pacientu klīniskajā vidē. Izmantojot kvantitatīvo pētniecības metode, hipotēze tiek apstiprināta. Pētniecības instruments ir anketa ar 11 jautājumiem, kur respondenti izvērtēja jautājumus pēc 5 balles skalas. Pētījumā tiek analizēta Virgīnijas Hendersones māszinību teorija. Darbs sastāv no teorētiskās un pētnieciskās daļas. Teorētiskajā daļā tika sniegta ...
Subjects
free text keywords: Medicīna, Informācijas apmaiņas process, saskarsme, komunikācija, pacients
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue