Kukuļņemšanas un kukuļdošanas kvalifikācijas problēmas

Bachelor thesis OPEN
Brauere, Jolanta; (2010)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Juridiskā zinātne

Bakalaura darba nosaukums ir „Kukuļņemšanas un kukuļdošanas kvalifikācijas problēmas”. Darba mērķis ir izpētīt normatīvos aktus, speciālo juridisko literatūru un judikatūru, nolūkā konstatēt problēmas kukuļņemšanas un kukuļdošanas kvalifikācijā. Lai sasniegtu šo mērķi, ... View more
Share - Bookmark