Teritoriāla mārketinga un tēla veidošana Latvija.

Bachelor thesis OPEN
Golubeva, Kristīne;
(2015)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vadībzinātne | teritoriālais mārketings | teritoriālais tēls | valsts atpazīstamība | valsts konkurētspēja

Krīstīnes Golubevas bakalaura darba tēma ir „Teritoriālā mārketinga un tēla veidošana Latvijā”. Darba mērķis ir, pamatojoties uz teritoriālā mārketinga un tēla veidošanas teoriju, Latvijas tēla atpazīstamības izpēti un analīzi, piedāvāt priekšlikumus Latvijas teritoriāl... View more
Share - Bookmark