Ārpus klases aktivitātes pamatskolas skolēnu angļu valodas vārdu krājuma bagātināšanai

Bachelor thesis OPEN
Kalniņa, Maija;
(2012)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Pedagoģija

Diplomdarba autore četru pedagoģiskā darba gadu laikā ir secinājusi, cik svarīgi ir plānot stundas ne tikai interesantas un interaktīvas, bet arī praktiskas un pēc iespējas tuvākas reālajai dzīvei. Diplomdarba mērķis ir noskaidrot, kā ārpusklases nodarbības var uzla... View more
Share - Bookmark