Mode modernitātē: estētiskie un temporālie aspekti

Bachelor thesis OPEN
Bērtule, Elīna;
(2015)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Filozofija | Fashion | Modernity | Temporality | Baudelaire | Benjamin

Darbā aplūkots apģērba modes fenomens un tā attīstība modernajā laikmetā. Modes un modernitātes ciešā saikne ļauj modi skatīt kā modernitātes pilnīgāko ekspresiju. Ņemot vērā modes uzmanību pret izskatu un skaistumu un galvenokārt pamatojoties uz tādu autoru kā Bodlēra,... View more
Share - Bookmark