Starptautiskas kompānijas franšīze Latvijā - ,,McDonald's"

Bachelor thesis OPEN
Sīle, Līga;
(2012)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vadībzinātne

Bakalaura darbā tiek apskatīta stratēģiskā vadīšana un produktu diferencēšanas stratēģija, kā arī franšīze kā uzņēmējdarbības forma. Tiek analizēts uzņēmums McDonald’s un tā darbība dažādu valstu tirgos diferencēšanas stratēģijas ietvaros, veikta konkurentu analīze Latv... View more
Share - Bookmark