WebQuest mācību modeļa izmantošana ķīmijas mācību stundās

Master thesis OPEN
Silauniece, Līga;
(2010)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Ķīmija

Darbā veikta literatūras izpēte par WebQuest kā interneta izmantošanas modeli ķīmijas mācību procesā. Analizēta WebQuest projekta sagatavošana un realizēšana, organizatoriskie un didaktiskie aspekti. Izveidots WebQuest darba apraksta piemērs ķīmijā 9. klasei. Izstrādāta... View more
Share - Bookmark