Lindas Leen paštēls, tēls drukātajos medijos un fanu publikās

Bachelor thesis OPEN
Komarovskis, Jānis;
(2011)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Komunikācijas zinātne

Bakalaura darba tēma ir „Lindas Leen paštēls, tēls drukātajos medijos un fanu publikās”. Darba mērķis ir izpētīt Lindas Leen paštēlu, tēlu drukātajos medijos un fanu publikās. Darba teorētiskā daļa balstās uz Klausa Mertena (Klaus Merten) tēla veidošanās teoriju, kur... View more
Share - Bookmark