Japānas populārās kultūras ietekme uz jauniešiem

Bachelor thesis Latvian OPEN
Leščenko, Jekaterina (2016)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Āzijas studijas | Japāna | Populārā kultūra | Anime | Ietekme

Šī darba nosaukums ir “Japānas populārās kultūras ietekme uz jauniešiem”. Ir zināms, ka pēdējos gados Japānas populāra kultūra iegūst arvien vairāk popularitātes visā pasaulē. Gandrīz katrā valstī var atrast kaut ko, kas ir saistīts ar Japānas populāro kultūru. Mūzika, drāmas, anime un manga ir bieži sastopami un zināmi Japānas populārās kultūras objekti. Tā kā Japānas populārā kultūra ir tik izplatīta, ir jābūt kādam popularitātes iemeslam. Pirmkārt, Japānas populārā kultūra ir pilnīgi atšķirīga no citām pasaules kultūrām. Otrkārt, tā kā tas ir kaut kas eksotisks, cilvēki cenšas par to vairāk uzzināt. Diplomdarbā apskatītas negatīvās un pozitīvās Japānas populārās kultūras puses, īpaši anime, kas ir galvenais objekts šajā darbā. No vienas puses, ir labi zināt vairāk par kādu citu kultūru, un japāņiem iegūt dziļāku savas kultūras izpratni. Lai gan anime ir izmantota mācībās bērniem kā pasaules iepazīšanas līdzeklis, ir dažādi viedokļi par Japānas populāro kultūru, tāpēc darba mērķis ir analizēt, kāda Japānas populārās kultūras elementu, īpaši anime, ietekme ir uz jauniešiem, un kā atšķiras viedokļi par Japānas populāro kultūru, atkarībā no nacionālās piederības. Darbs ir divās daļās, kur pirmajā, teorētiskajā daļā ir analizēti vairāki ietekmes aspekti; un praktiskā daļā. Darba gaitā tika noskaidrots, ka Japānas populārajai kultūrai, īpaši anime, ir ļoti liela ietekme uz jauniešiem, ne tikai negatīvā veidā, bet ir arī pozitīvas priekšrocības. Ir secināts, ka, lai gan ir zināmi vienādi fakti par kādu konkrētu kultūru, viedokļi par to ir atkarīgi no dzīvesvietas, Rietumiem vai Austrumiem.
Share - Bookmark