publication . Bachelor thesis . 2014

Konfuciānisma, daoisma un budisma mantojums Ķīnas tautas reliģijā

Dudaļeva, Jūlija;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Šī bakalaura darba nosaukums ir „Konfuciānisma, daoisma un budisma mantojums Ķīnas tautas reliģijā”. Nosaukums ķīniešu tautas reliģijas ir pētnieku izveidots, un tas neatbilst nevienam tradicionālam ķīniešu nosaukumam. Tautas reliģija ir brīvi strukturēts ticību, prakses, dievību, mītu un vērtību savienojums, kas ietver sevī elementus no senču dievkalpojumiem, mirušo kulta, dabas pielūgsmes, animisma, vietējām tradīcijām, daoisma, konfuciānisma un budisma. Darba mērķis ir izpētīt konfuciānisma, daoisma un budisma ietekmi uz tautas reliģiju. Šī mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: Izpētīt konfuciānisma ideju par ģimeni un senču kultu, noskaidrot t...
Subjects
free text keywords: Āzijas studijas
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue