Franšīzes izmantošana auto nomas uzņēmumos Latvijā

Bachelor thesis OPEN
Burtniece, Ramona;
(2009)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vadībzinātne

Bakalaura darbs „Franšīzes izmantošana auto nomas uzņēmumos Latvijā”. Darba mērķis: izpētīt preču zīmes nozīmi starptautiskajā tirdzniecībā un franšīzē, analizējot uz franšīzes pamata darbojošos auto nomas uzņēmumu darbību Latvijā, to iespējamās priekšrocības vai za... View more
Share - Bookmark