publication . Master thesis . 2019

Egocentriskās valodas vienības un to semantiskās funkcijas masu tekstos (balstoties uz šausmu pasakām internetā)

Dunajeva, Alina;
Open Access Latvian
  • Published: 01 Jan 2019
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Maģistra darbs ir veltīts egocentrisko valodas vienību un to semantisno funkciju petīšanai šausmu pasakās. Pētījuma mērķis ir dot jaunu aprakstu egocentriskām valodas vienībam un parādīt, balstoties uz tekstiem, cik tās ir izplatītas. Darbs sastāv no trijām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek apskatīti jēdzieni „egocentriskas valodas vienības”, „semantiska funkcija” un to tipi:”. Otrājā nodaļā tiek aprakstīts analizējamais materiāls „šausmu pasakas” un metodes to pētīšanai. Trešājā nodaļā tiek analizēti divi teksti no K.Kapli šausmu pasaku ciklā un tiek sastādīta egocentrisko valodas vienību izplātības statistika katrā tekstā. Pētījums var būt interesants humanitāro fa...
Subjects
free text keywords: Filoloģija, эгоцентрическая языковая единица, семантическая функция, страшная сказка, дейксис, модальность
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue