Egocentriskās valodas vienības un to semantiskās funkcijas masu tekstos (balstoties uz šausmu pasakām internetā)

Master thesis Latvian OPEN
Dunajeva, Alina;
(2019)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Filoloģija | эгоцентрическая языковая единица | семантическая функция | страшная сказка | дейксис | модальность

Maģistra darbs ir veltīts egocentrisko valodas vienību un to semantisno funkciju petīšanai šausmu pasakās. Pētījuma mērķis ir dot jaunu aprakstu egocentriskām valodas vienībam un parādīt, balstoties uz tekstiem, cik tās ir izplatītas. Darbs sastāv no trijām nodaļām. Pir... View more
Share - Bookmark