Bezūdens kalcija hidrogēnfosfāta izmantošana zopiklona tablešu ražošanā

Bachelor thesis OPEN
Kūms, Uģis;
(2015)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Farmācija | bezūdens kalcija hidrogēnfosfāts | zopiklons | tabletes | mehāniskā izturība

Bezūdens kalcija hidrogēnfosfāts ir plaši izmantota palīgviela, ko izmanto farmācijā, medicīnā un pārtikas ražošanā. Bezūdens kalcija hidrogēnfosfāts nodrošina zopiklona tablešu presēšanās spēju, bet tā fizikāli-tehnoloģiskās īpašības var ietekmēt tabletes mehānisko izt... View more
Share - Bookmark