Skolotāju un skolēnu motivācijas mijiedarbība svešvalodas stundās

Bachelor thesis OPEN
Kraģe, Indra;
(2010)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Pedagoģija

Diplomdarbā ”Skolotāju un skolēnu motivācijas mijiedarbība svešvalodu stundās” pētīta skolotāju motivācija un tās ietekme uz skolēnu motivāciju. Diplomdarba mērķis ir izpētīt motivāciju ietekmējošos faktorus un izzināt, kas skolotājus motivē darbam un kā skolotāju motiv... View more
Share - Bookmark