Tetovēšanas tradīcija Ķīnas vēsturē

Bachelor thesis OPEN
Zolotarjova, Anastasija (2012)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Āzijas studijas

Šī bakalaura darba nosaukums ir „Tetovēšanas tradīcija Ķīnas vēsturē”. Tetovēšanas tradīcijai ir sena vēsture. Ķīnas teritoriju apdzīvojošās tautas jau kopš senatnes izmantoja tetovēšanu dažādiem nolūkiem – kā aizsargu no ļaunajiem gariem, kā dekoru, kā soda veidu, kā atpazīšanas zīmi un zvēresta nodošanai. Izpētītas arī mūsdienu Ķīnas mazākumtautību tetovēšanas tradīcijas. Darba mērķis ir seno Ķīnas tautu un mūsdienu Ķīnas mazākumtautību tradīciju un tetovēšanas iemeslu izpēte, kā arī iedziļināšanās tetovēšanas vēstures pirmsākumos. Darba galvenie jautājumi ir: Kādēļ haņ ķīniešu attieksme pret tetovēšanu senatnē bija tik noraidoša? Kādi bija tetovēšanas iemesli gan haņ ķīniešiem, gan mazākumtautībām senatnē? Kādi iemesli ir mūsdienu Ķīnas mazākumtautību tetovēšanas paražai? Darba gaitā tika noskaidrots, ka Senās Ķīnas haņ ķīniešu un tā saucamo „barbaru” dzīves uztvere bija ļoti atšķirīga, tādēļ atšķirīga bija arī tetovēšanas mākslas uztvere. Haņ ķīniešu konfuciāniskā domāšana lika viņiem ar cieņu attiekties pret vecāku dotu ķermeni. Turpretī barbaru tautas vadījās pēc mitoloģijas un totēmisma principiem. Darbs sastāv no 3 daļām: „Tetovējums kā sociāla vēstule”, kur tiek apskatīta tetovējumu vēsture pasaulē un ādu kā saziņas veidu; „Tetovējumi Ķīnas senajos tekstos”, kur ir apskatīti literārie darbi, kuros ir pieminēta tetovēšana; un „Mūsdienu Ķīnas mazākumtautības tetovējumi”, kur tiek stāstīts par derunu, dai un li tautu tetovēšanas tradīcijām. Darba apjoms ir 46 lpp.
Share - Bookmark