publication . Bachelor thesis . 2012

Tetovēšanas tradīcija Ķīnas vēsturē

Zolotarjova, Anastasija;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Šī bakalaura darba nosaukums ir „Tetovēšanas tradīcija Ķīnas vēsturē”. Tetovēšanas tradīcijai ir sena vēsture. Ķīnas teritoriju apdzīvojošās tautas jau kopš senatnes izmantoja tetovēšanu dažādiem nolūkiem – kā aizsargu no ļaunajiem gariem, kā dekoru, kā soda veidu, kā atpazīšanas zīmi un zvēresta nodošanai. Izpētītas arī mūsdienu Ķīnas mazākumtautību tetovēšanas tradīcijas. Darba mērķis ir seno Ķīnas tautu un mūsdienu Ķīnas mazākumtautību tradīciju un tetovēšanas iemeslu izpēte, kā arī iedziļināšanās tetovēšanas vēstures pirmsākumos. Darba galvenie jautājumi ir: Kādēļ haņ ķīniešu attieksme pret tetovēšanu senatnē bija tik noraidoša? Kādi bija tetovēšanas iemesli...
Subjects
free text keywords: Āzijas studijas
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue