Vārda brīvības un intelektuālā īpašuma aizsardzības līdzsvarošana ACTA

Bachelor thesis OPEN
Bulzgis, Raivo;
(2012)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Juridiskā zinātne

Attīstoties intelektuālā īpašuma tiesībām un tā tiesiskajam regulējumam, tiek ierobežotas personu tiesības uz vārda brīvību. Ņemot vērā, ka tiek pieņemts jauns starptautiskais līgums šajā jomā, tad šī darba tēma ir aktuāla visā pasaulē. Darba mērķis ir noskaidrot, in... View more
Share - Bookmark