Grafiskais redaktors „TUX PAINT” kā līdzeklis 3 –gadīgu bērnu saskarsmes veicināšanā

Bachelor thesis OPEN
Bērziņa, Gita;
(2008)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Pedagoģija

Gitas Eglītes pētījumā tiek analizēta 3 gadīgu bērnu saskarsmes prasmju veicināšana ar grafiskā redaktora „Tux Paint” palīdzību. Pētījuma teorētiskajā daļā, pamatojoties uz J.Kupča, D.Lieģenieces, R.Andersones, S.Omārovas, G.Cukermanes un citu teorētiķu atziņām, auto... View more
Share - Bookmark