Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Bachelor thesis . 2015

Marketing communication for real estate market.

Viņķis, Ilvars;
Open Access
Published: 01 Jan 2015
Publisher: Latvijas Universitāte
Country: Latvia
Abstract
Bakalaura darba tēma ir „Mārketinga komunikācija nekustamā īpašuma tirgū”. Darba mērķis ir, pamatojoties uz mārketinga komunikāciju nekustamā īpašuma tirgū un nekustamā īpašuma tirgus īpatnību izpēti, atklāt labākos mārketinga komunikācijas paņēmienus šajā jomā un izstrādāt priekšlikumus veiksmīgai mārketinga komunikācijai nekustamā īpašuma tirgū Latvijā un Krievijā. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīta mārketinga komunikācija, mārketinga komunikācijas instrumenti un kā tie tiek pielietoti nekustamā īpašuma tirgū. Darba otrajā daļā tika apskatīts nekustamā īpašuma jēdziens, un kādas ir tā īpatnības kā precei, kā arī Latvijas nekustamā īpašuma tirgus īpatnības un pielietojamie mārketinga komunikācijas instrumenti Latvijas un Krievijas tirgum. Pēdējā darba nodaļā tiek veikts pētījums ar aptaujas palīdzību divu respondentu grupu vidū – Latvijas un Krievijas iedzīvotāji. Balstoties uz iegūtajiem datiem, izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi Latvijas nekustamā īpašuma aģentūrām, virzot jauna projekta mājokli Latvijas un Krievijas auditorijai. Atslēgvārdi: nekustamais īpašums, mārketinga komunikācija, mārketinga komunikācijas instrumenti, nekustamā īpašuma aģentūras
The theme of the thesis is „Marketing communication for real estate market”. The aim of the work is find out what methods of marketing communication are the best for real estate market for Latvian and Russia audience. In the theoretical part the viewpoints about the marketing communication, marketing communication methods and how its can be used in real estate market. In the analythic part the viewpoint about real estate concept, peculiarity of real estate as a product, Latvian real estate market trends and used marketing communication methods. In the third part there are quantitative researc method – questionnaire for Latvian and Russian residents. Analysed information obtained from empirical investigation data was summed up. Taking into account the obtained information, conclusions have been drawn and suggestions have been worked out. Keywords: real estate, marketing communication, marketing communication instruments, real estate agencies
Subjects

Vadībzinātne, nekustamais īpašums, mārketinga komunikācija, mārketinga komunikācijas instrumenti, nekustamā īpašuma aģentūras

Related Organizations
moresidebar