Mārketinga komunikācija nekustamā īpašuma tirgū.

Bachelor thesis OPEN
Viņķis, Ilvars (2015)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vadībzinātne | nekustamais īpašums | mārketinga komunikācija | mārketinga komunikācijas instrumenti | nekustamā īpašuma aģentūras

Bakalaura darba tēma ir „Mārketinga komunikācija nekustamā īpašuma tirgū”. Darba mērķis ir, pamatojoties uz mārketinga komunikāciju nekustamā īpašuma tirgū un nekustamā īpašuma tirgus īpatnību izpēti, atklāt labākos mārketinga komunikācijas paņēmienus šajā jomā un izstrādāt priekšlikumus veiksmīgai mārketinga komunikācijai nekustamā īpašuma tirgū Latvijā un Krievijā. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīta mārketinga komunikācija, mārketinga komunikācijas instrumenti un kā tie tiek pielietoti nekustamā īpašuma tirgū. Darba otrajā daļā tika apskatīts nekustamā īpašuma jēdziens, un kādas ir tā īpatnības kā precei, kā arī Latvijas nekustamā īpašuma tirgus īpatnības un pielietojamie mārketinga komunikācijas instrumenti Latvijas un Krievijas tirgum. Pēdējā darba nodaļā tiek veikts pētījums ar aptaujas palīdzību divu respondentu grupu vidū – Latvijas un Krievijas iedzīvotāji. Balstoties uz iegūtajiem datiem, izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi Latvijas nekustamā īpašuma aģentūrām, virzot jauna projekta mājokli Latvijas un Krievijas auditorijai. Atslēgvārdi: nekustamais īpašums, mārketinga komunikācija, mārketinga komunikācijas instrumenti, nekustamā īpašuma aģentūras
Share - Bookmark