publication . Bachelor thesis . 2010

Augsti efektīvās šķidrumu hromatogrāfijas apstākļu ietekme uz organisko savienojumu pKa vērtības noteikšanu

Rotkāja, Oksana;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2010
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
DISOCIĀCIJAS KONSTANTE, ORGANISKO SAVIENOJUMU pKa VĒRTĪBA, AUGSTI EFEKTĪVĀ ŠĶIDRUMU HROMATOGRĀFIJA, SORBENTS, KUSTĪGĀ FĀZE. Darbā analizēti literatūras avoti par organisko savienojumu pKa vērtības noteikšanu sevišķi pievēršot uzmanību apgrieztās fāzes augsti efektīvai šķidrumu hromatogrāfijai (AF-AEŠH). Eksperimentālajā daļā izmantojot dažādas AF-AEŠH sistēmas ir noteiktas benzoskābes, feniletiķskābes, varfarīna, trimetoprima, timolola un amitriptilīna pKa vērtības un iegūtie rezultāti salīdzināti gan ar literatūrā atrastiem datiem, gan ar pKa vērtībām, kas tika iegūtas ar spektrofotometrijas metodi. -
Subjects
free text keywords: Ķīmija
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue