Dāvida Lodža „Mazā pasaule” un „Paradīzes jaunumi” kā piedzīvojumu romāni

Master thesis OPEN
Kaušakīte, Inessa;
(2007)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Valodniecība

Maģistra darbā „Deivida Lodža „Mazā pasaule” un „Paradīzes Jaunumi” kā piedzīvojumu romāni” mērķis ir pievērst uzmanību piedzīvojuma žanra dažādām īpatnībām mūsdienu angļu romānista darbos. Darbs arī atklāj postmodernā piedzīvojumu romāna varoņa rakstura īpatnības. Pirm... View more
Share - Bookmark