Eiropas Savienības paplašināšanās un pretkorupcijas politikas veidošanās.

Master thesis Latvian OPEN
Dubova, Dace;
(2016)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Ekonomika | Korupcija | ES finanšu intereses | Krāpšana | ES dalībvalstis | ES paplašināšanās

Maģistra darba tēma ir veltīta ES pretkorupcijas politikas savstarpējas saistības noteikšanai ar ES paplašināšanās procesu un tā ietekmi uz korupcijas līmeņa izmaiņām ES dalībvalstīs. 2004.gada paplašināšanās ietvaros izvirzītie nosacījumi jaunajām ES dalībvalstīm par ... View more
Share - Bookmark