Biznesa efektivitātes uzlabošanas iespējas uzņēmumā SIA "3K MANAGEMENT"

Master thesis OPEN
Penēze, Aija;
(2015)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vadībzinātne | efektivitāte | uzņēmuma vadīšana | Išikava diagramma | 5 kāpēc? | 5S metode

Aizvien lielāka nozīmē mūsdienās tiek pievērsta atšķirībai starp uzņēmumu vadīšanu un efektīvu uzņēmumu vadīšanu. Uzņēmēji organizācijas vadīšanā savu uzmanību koncentrē uz to, kā uzņēmums preces un pakalpojumus piedāvā, kāds ir tā tēls, kā tiek organizēta uzņēmuma darb... View more
Share - Bookmark