Biznesa efektivitātes uzlabošanas iespējas uzņēmumā SIA "3K MANAGEMENT"

Master thesis OPEN
Penēze, Aija (2015)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vadībzinātne | efektivitāte | uzņēmuma vadīšana | Išikava diagramma | 5 kāpēc? | 5S metode

Aizvien lielāka nozīmē mūsdienās tiek pievērsta atšķirībai starp uzņēmumu vadīšanu un efektīvu uzņēmumu vadīšanu. Uzņēmēji organizācijas vadīšanā savu uzmanību koncentrē uz to, kā uzņēmums preces un pakalpojumus piedāvā, kāds ir tā tēls, kā tiek organizēta uzņēmuma darbība un kultūra. Uzņēmumi arvien vairāk vērš uzmanību uz uzņēmumu vadīšanu ar pievienoto vērtību, tas ir, efektivitātes uzlabošanu. Aijas Penēzes maģistra darba tēma ir „Biznesa efektivitātes uzlabošanas iespējas uzņēmumā SIA „3K MAMANGEMENT” un darba mērķis ir balstoties uz teorētiskās literatūras un iegūto datu un avotu analīzi, izpētīt biznesa efektivitātes uzlabošanas iespējas uzņēmumā SIA „3K MANAGEMENT”. Pēc veiktā pētījuma secināts, ka uzņēmuma SIA „3K MANAGEMENT’ darbība vērtējama kā daļēji efektīva. Uzņēmuma vadībai ir skaidra vīzija par to, kādus procesus nepieciešams uzlabot un lai tos sasniegtu nepieciešams izmantot efektivitātes uzlabošanas metodes. Darba apjoms ir 90 lpp. Tas satur 6 pielikumus 12 lpp apjomā, 3 tabulas un 21 attēlu. Izmantotās informācijas avotu saraksts sastāv no 38 avotiem. Atslēgvārdi: efektivitāte, uzņēmuma vadīšana, Išikava diagramma, 5 kāpēc?, 5S metode.
Share - Bookmark