Personāla atlases un apmācības sistēmas pilnveidošana uzņēmumā "X"

Bachelor thesis OPEN
Strode, Gunta;
(2012)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vadībzinātne

Bakalaura darbā „Personāla atlases un apmācības sistēmas pilnveidošana uzņēmumā „X” ” tiek izskatīti un analizēti jautājumi par personāla atlases un apmācības procesu. Darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek raksturoti personāla atlases mērķi un atlases organi... View more
Share - Bookmark