Piektās klases skolēnu mācīšanās prasmes pilnveide franču valodas stundās

Bachelor thesis Latvian OPEN
Ozoliņa, Sintija;
(2018)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Pedagoģija | mācīšanās prasmes pilnveide | portfolio | mācīšanās prasmi atbalstoša mācību vide | kvalitatīvs un kvantitatīvs pētījums

Šajā pētnieciskajā darbā aplūkots un teorētiski pamatots mācīšanās prasmes jēdziens un būtība, analizēts 5. klašu skolēnu mācīšanās prasmes līmenis un izklāstītas rekomendācijas skolotājiem 5. klases skolēnu mācīsanās prasmes pilnveidē franču valodā. Darba mērķis ir, p... View more
Share - Bookmark