Franšīzes izmantošana uzņēmumā McDonald’s.

Bachelor thesis OPEN
Žučkova, Alina;
(2012)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vadībzinātne

Bakalaura darba tēma ir „Franšīzes izmantošanas uzņēmumā McDonald’s”. Bakalaura darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmās nodaļas saturs ir balstīts uz franšīzes teorētiskā raksturojuma analīzi. Tas sevī ietver gan franšīzes būtību un principus, gan franšīzes attīs... View more
Share - Bookmark