publication . Bachelor thesis . 2018

Māsas ētiskie aspekti paliatīvo pacientu aprūpē

Faulbauma, Iece;
Open Access Latvian
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
A N O T Ā C I J A Bakalaura darba Tēma – Māsas ētiskie aspekti paliatīvo pacientu aprūpē. Tēmas aktualitāti nosaka tas, ka paliatīvā aprūpe ir ļoti būtiska mūsdienu sabiedrības problēma. Paliatīvā aprūpe ir aktīva, visaptveroša to pacientu aprūpe, kuru izārstēšana vairs nav iespējama, un kurā prioritāra ir sāpju un citu simptomu, sociālo, psiholoģisko un garīgo problēmu kontrole. Strādājot ar paliatīviem pacientiem, ētiskie jautājumi ietekmē pacienta dzīves kvalitātes nodrošināšanu un ir piemērojami aprūpē. Darba mērķis ir noskaidrot ētiskos aspektus māsas darbā ar paliatīviem pacientiem. Pētniecības uzdevumi ir: 1.Analizēt zinātnisko literatūru par ētiku, palia...
Subjects
free text keywords: Medicīna, Ētika, Pacients, Māsas, Aprūpe
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue