Māsas ētiskie aspekti paliatīvo pacientu aprūpē

Bachelor thesis Latvian OPEN
Faulbauma, Iece;
(2018)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Medicīna | Ētika | Pacients | Māsas | Aprūpe

A N O T Ā C I J A Bakalaura darba Tēma – Māsas ētiskie aspekti paliatīvo pacientu aprūpē. Tēmas aktualitāti nosaka tas, ka paliatīvā aprūpe ir ļoti būtiska mūsdienu sabiedrības problēma. Paliatīvā aprūpe ir aktīva, visaptveroša to pacientu aprūpe, kuru izārstēšana vairs... View more
Share - Bookmark