Pirmsskolas vecuma bērnu vecāku emocionālais intelekts un stresa līmenis saistībā ar vecāku audzināšanas pieejām

Master thesis OPEN
Pastare, Ilze;
(2007)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Psiholoģija

Rezumējums Pētījuma mērķis bija noskaidrot pirmsskolas vecuma bērnu vecāku emocionālā intelekta un stresa līmeņa rādītāju saistību ar audzināšanas pieejām. Kopā pētījumā piedalījās 41 māte. Vidējais vecums mātēm – 33 gadi, bērnu vidējais vecums – 5 gadi. Pētījumā... View more
Share - Bookmark