Informācijpratības un sadarbības prasmes attīstīšana ar WebQuest mācību modeli

Bachelor thesis OPEN
Gulbis, Mārtiņš;
(2011)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Pedagoģija

Informācijpratības un sadarbības prasmes attīstīšana ar WebQuest mācību modeli. Gulbis M., zinātniskais vadītājs Dr.chem.,. docents Logins J., kvalifikācijas darbs, 41 lappuses, 6 attēli, 7 tabulas, 2 pielikumi, 25 literatūras avoti. Latviešu valodā. WEBQUEST, PROJEK... View more
Share - Bookmark