Jaunākā vecumposma bērnu pašapkalpošanās prasmju sekmēšana pirmsskolas izglītības iestādē

Bachelor thesis Latvian OPEN
Kovaļčuka, Rita;
(2017)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Pirmsskolas pedagoģija | pirmsskola | pašapkalpošanās | prasmes | attīstība

Kvalifikācijas darba mērķis ir novērot un analizēt jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu pašapkalpošanās prasmes. Pirmā nodaļa - kvalifikācijas darbs sastāv no pētījuma teorētiskās bāzes, pedagoģijas un psiholoģijas zinātnieku atziņām par jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu pa... View more
Share - Bookmark