Laikraksta „The Guardian” diskursa analīze

Bachelor thesis OPEN
Petrova, Kristīna;
(2012)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Valodniecība

Šis bakalaura darbs apraksta atkārtotas gramatiskās īpatnības, sastaptas the Guardian laikrakstā. Pētījuma mērķis bija veikt izvēlētajai teorijai salīdzinošu analīzi, lai izveidotu teorētisko pamatu pētniecībai balstoties uz diskursa analīzi un noteikt atkārtotas gramat... View more
Share - Bookmark