Latvijas uzņēmumu ieiešanas stratēģijas Āzijas tirgū

Bachelor thesis Latvian OPEN
Štikāne, Inta;
(2017)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Ekonomika | ieiešanas stratēģijas | Āzijas tirgus | eksports | entry strategies | Asian market

Ieiešanas stratēģijas ārzemju tirgos ir veids, kādā uzņēmums savu produktu pārdod ārpus nacionālām robežām. Starptautiskās biznesa formas ir tiešais un netiešais eksports, licencēšana, franšīze, kopuzņēmums u.c. Eiropa viennozīmīgi ir mājas tirgus, tomēr pietiekoši pies... View more
Share - Bookmark