publication . Master thesis . 2010

Interneta sociālie tīkli draugiem.lv, mammam/tetiem.lv un twitter.com kā reklāmas nesēji Latvijā (2009.gads)

Vismane, Inese;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2010
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Maģistra darba tēma ir „Interneta sociālie tīkli draugiem.lv, mammam/tetiem.lv un twitter.com kā reklāmas nesēji Latvijā (2009.gads)”. Darba mērķis ir izpētīt Latvijas interneta sociālo tīklu vidi kā potenciāli augošu un reklāmai piemērotu, kā arī izpētīt pamanāmākos reklāmas gadījumus šajos portālos. Teorijas daļā tiek apskatīta Web 2.0 ēra, interneta reklāmas un sociālo mediju mārketinga īpatnības, sociālo tīklu fenomens un teorijas, Latvijas reklāmas tirgus un auditorija, kā arī sociālo tīklu draugiem.lv, mammam/tetiem.lv, twitter.com vēsture, īpatnības, auditorijas un reklāmas iespējas tajos. Empīrijas daļā tiek atspoguļoti veikto pētījumu rezultāti – aptauj...
Subjects
free text keywords: Komunikācijas zinātne
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue