Sporta preču zīmolu komunikācijas vērtējums sociālo mediju lietotāju auditorijā: "Nike", "Adidas", "Puma" gadījums

Bachelor thesis OPEN
Mačane, Ieva;
(2015)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Komunikācijas zinātne | zīmols | zīmola tēls | sociālie mediji | Nike | Adidas

Bakalaura darba „Sporta preču zīmolu komunikācijas vērtējums sociālo mediju lietotāju auditorijā: „Nike”, „Adidas”, „Puma” gadījums” mērķis ir noskaidrot un analizēt zīmolu komunikācijas paradumus un nozīmi, kā arī novērtēt auditorijas attieksmi par zīmolu īstenoto komu... View more
Share - Bookmark