Finanšu pārskata revīzijas process lielai sabiedrībai

Bachelor thesis Latvian OPEN
Špoģe, Sarmīte;
(2018)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Ekonomika | finanšu pārskata revīzija | revidents | revīzijas riski | revīzijas process

Finanšu pārskata revīzijas process ir svarīgs temats, jo pirmreizēji revidētiem uzņēmumiem tiek atklātas būtiskas neatbilstības grāmatvedības uzskaitē, tās atbilstībai LR likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī finanšu pārskata sagatavošanā. Darba mērķis: apkopot un a... View more
Share - Bookmark