publication . Bachelor thesis . 2018

Finanšu pārskata revīzijas process lielai sabiedrībai

Špoģe, Sarmīte;
Open Access Latvian
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Finanšu pārskata revīzijas process ir svarīgs temats, jo pirmreizēji revidētiem uzņēmumiem tiek atklātas būtiskas neatbilstības grāmatvedības uzskaitē, tās atbilstībai LR likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī finanšu pārskata sagatavošanā. Darba mērķis: apkopot un analizēt finanšu pārskata revīzijas procesu lielā sabiedrībā, noteikt revīzijas riskus, izstrādāt priekšlikumus revīzijas procesa uzlabošanai. Izvirzīto mērķu sasniegšanai autore pētīja un apkopoja informāciju par finanšu pārskata revīziju, pētīja finanšu pārskata revīzijas gaitu, noteica revīzijas riskus un būtiskuma aprēķinu finanšu pārskatu revīzijai, veica bilances posteņu revīziju. Darba gaitā ...
Subjects
free text keywords: Ekonomika, finanšu pārskata revīzija, revidents, revīzijas riski, revīzijas process
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue