Kustību pilnveide valodas attīstības traucējumu korekcijā pirmsskolas vecuma bērniem

Bachelor thesis OPEN
Kampusa, Zane;
(2012)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Pedagoģija

Diplomdarbā “Kustību pilnveide valodas attīstības traucējumu korekcijā pirmsskolas vecuma bērniem” autore apskata pirmsskolas vecuma bērnu valodas attīstības īpatnības. Uzmanība tiek vērsta uz sensitīvā valodas attīstības perioda un citu priekšnoteikumu nozīmi bērna val... View more
Share - Bookmark