Drošības līdzekļu piemērošanas kārtība un to grozīšana

Bachelor thesis OPEN
Gitendorfa, Egija;
(2010)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Juridiskā zinātne

Drošības līdzekļi ir Kriminālprocesa likumā paredzētie procesuālie piespiedu līdzekļi, kurus piemēro aizdomās turētajam vai apsūdzētajam, ja ir pamats uzskatīt, ka persona turpinās noziedzīgas darbības, traucēs pirmstiesas kriminālprocesu vai tiesu vai izvairīsies no pr... View more
Share - Bookmark