Franšīzes uzņēmuma dibināšanas iespējas starptautiskā tirgū.

Bachelor thesis OPEN
Maklere, Madara;
(2014)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vadībzinātne

Bakalaura darba autore: Madara Makere. Bakalaura darba tēma: „Franšīzes uzņēmuma dibināšanas iespējas starptautiskā tirgū”. Darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta teorija par franšīzi un tās veidiem. Otrajā daļā tiek apskatīta informācija par... View more
Share - Bookmark