Zīmola vērtības noteikšana

Master thesis OPEN
Voronkova, Jeļena;
(2012)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vadībzinātne

Maģistra darba tēma ir “Zīmola vērtības noteikšana”. Darba mērķis ir veikt zīmola vērtības noteikšanas metožu analīzi, pielietot tas zīmolu „L’Oreal” un „Avon” vērtību noteikšanai, izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus zīmola vērtības paaugstināšanai. Ma... View more
Share - Bookmark