Izziņas intereses sekmēšana 4-5 gadu veciem bērniem zīmēšanas nodarbībās

Bachelor thesis Latvian OPEN
Judina, Violeta;
(2017)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Pirmsskolas pedagoģija | Izziņa | Izziņas intereses | Izziņas process | Vizuālā māksla

Kvalifikācijas darbs izstrādāts par tēmu: Izziņаs intereses sekmēšana 4 - 5 gadus veciem bērniem zīmēšanas nodarbībās. Tā mērķis ir teorētiski analizēt un praktiski pārbaudīt, kā zīmēšanas nodarbībās pirmsskolā sekmējama 4-5 gadus vecu bērnu izziņas interese. Pētījums... View more
Share - Bookmark