publication . Bachelor thesis . 2017

Izziņas intereses sekmēšana 4-5 gadu veciem bērniem zīmēšanas nodarbībās

Judina, Violeta;
Open Access Latvian
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Kvalifikācijas darbs izstrādāts par tēmu: Izziņаs intereses sekmēšana 4 - 5 gadus veciem bērniem zīmēšanas nodarbībās. Tā mērķis ir teorētiski analizēt un praktiski pārbaudīt, kā zīmēšanas nodarbībās pirmsskolā sekmējama 4-5 gadus vecu bērnu izziņas interese. Pētījums sastāv no divām daļām – teorētiskās un empīriskās. Teorētiskajā daļā, pаmаtojoties uz tādu zinātnieku pētījumiem kā I.Freiberga, D.Bоndаrenko, G.Svence, LVengers, I.Lika, Ļ. Vigоtskis u.c., ir analizēti izziņas intereses jēdziens un izziņas procesu attīstība vidējā pirmsskolas periodā. Par vienu no veiksmīgākajām izziņas intereses attīstīšanas metodēm uzskatama vizuālā māksla. Vadoties pēc E. Fļеri...
Subjects
free text keywords: Pirmsskolas pedagoģija, Izziņa, Izziņas intereses, Izziņas process, Vizuālā māksla
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue