Parts and wholes in Aristotle's conception of substance

Doctoral thesis English OPEN
Muižniece (Rotkale), Līva;
(2012)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Filozofija | Philosophy | Theories of Mind and Cognition

Disertācijā "Daļas un veselumi Aristoteļa substances koncepcijā" autore parāda, ka vairāku 'daļas' un 'veseluma' nozīmju nošķīrums atrisina substances (οὐσία) vienības problēmu. Lai gan problēma un arī risinājums ir Aristoteļa, viņš šim jautājumam nevelta atsevišķu i... View more
Share - Bookmark