publication . Bachelor thesis . 2018

Komandas darbs ambulatoro pacientu aprūpē,veicot plazmaferēzes procedūras

Revunova, Tatjana;
Open Access Latvian
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Bakalaura darba tēma “Komandas darbs ambulatoro pacientu aprūpē, veicot plazmaferēzes procedūras” ir izvēlēta, lai veiktu uzlabojumus aprūpē pacientiem, veicot plazmaferēzes procedūras. Aferēzes centrs ir pirmais un vienīgais Latvijā dienas stacionāra dienests, kuram ir tiesības veikt plazmaferēzes procedūras. Pētījuma mērķis: Noskaidrot par komandas darbu ambulatoro pacientu aprūpē, veicot plazmaferēzes procedūras, Aferēzes centra ietvaros. Izvirzītais pētījuma jautājums: Kāds ir pacientu viedoklis, par komandas darbu ambulatoro pacientu aprūpē, veicot plazmaferēzes procedūras? Autores veiktais pētījums pierāda, ka pacienti uzsver medicīnas personāla komandas s...
Subjects
free text keywords: Medicīna, plazmaferēze, aprūpe, izglītošana, komandas darbs, māsa
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue