Apmierinātības ar dzīvi saistība ar sociālo salīdzināšanu.

Bachelor thesis OPEN
Tamsone, Liliāna;
(2011)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Psiholoģija

Šajā bakalaura darbā tika izvirzīti trīs pētījuma jautājumi: 1)Kāda saistība pastāv starp apmierinātību ar dzīvi un sociālās salīdzināšanas līmeni? 2)Kāda saistība pastāv starp apmierinātību ar dzīvi un augšupejošo salīdzināšanu? 3)Kāda saistība pastāv starp apmierinātī... View more
Share - Bookmark