Bioenergi i energistatistikken

Research Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Karlsen, Håkon Torfinn; Bergh, Marius;
(2014)

Økt bruk av bioenergi på bekostning av fossil energibruk regnes av mange som et viktig tiltak til å redusere utslippene av klimagasser. For å kunne vurdere omfanget av bruken, og derigjennom kunne evaluere effekten av politiske virkemidler som har som formål å støtte sl... View more
Share - Bookmark