Hvordan kan Norge bli et klimavennlig samfunn?

Article Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Randers, Jørgen; Alfsen, Knut H.;
(2006)

Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen skal Statistisk sentralbyrå oppgis som kilde. Artiklene er tilgjengelig på internett: www.ssb.no/oa Lavutslippsutvalget fikk våren 2005 i oppgave av regjeringen å utrede hvordan Norge kan redusere sine klimagassutslipp me... View more
Share - Bookmark