Desentralisert lønnsdannelse : avindustrialisering og økt ledighet selv med et tøffere arbeidsliv

Article Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Bjørnstad, Roger; Johansen, Per Richard;
(2002)
  • Publisher: Samfunnsøkonomenes Forening
  • Subject: Lønninger | Sysselsetting | Arbeidsledighet | Inntektspolitikk | Konkurranseevne | Vitenskapelig tidsskriftsartikkel | :Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212 [VDP]

Gjengitt med tillatelse fra Samfunnsøkonomenes forening. Artikkelen er også publisert i Statistisk sentralbyrås serie Særtrykk/Reprints nr 236. Det er for tiden et press for desentralisering av lønnsdannelsen i Norge. Argumentene er av mikroøkonomisk art, som at arbe... View more
Share - Bookmark