publication . Article . 2006

Hva hvis industrien ikke får billig kraft?

Bye, Torstein; Holmøy, Erling;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2006
  • Publisher: Statistisk sentralbyrå
  • Country: Norway
Abstract
Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen skal Statistisk sentralbyrå oppgis som kilde. Artiklene er tilgjengelig på internett: www.ssb.no/oa Innen 2011 utløper de fleste kontraktene som har gitt kraftkrevende industri billig kraft. Forlengelse av denne formen for subsidiering bryter med krav fra ESA. Våre beregninger viser at hvis kraftkrevende industri etter hvert vil måtte betale ordinær markedspris for kraften, vil det gi en samfunnsøkonomisk gevinst på lang sikt. De makroøkonomiske effektene vil imidlertid være små, mens næringsomstillingene innenfor konkurranseutsatt sektor vil være betydelige.
Subjects
free text keywords: Kraftmarked, Kraftforsyning, Subsidier, Statlige overføringer, Kraftpriser, Priser, Industri
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue