Hva hvis industrien ikke får billig kraft?

Article Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Bye, Torstein; Holmøy, Erling;
(2006)

Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen skal Statistisk sentralbyrå oppgis som kilde. Artiklene er tilgjengelig på internett: www.ssb.no/oa Innen 2011 utløper de fleste kontraktene som har gitt kraftkrevende industri billig kraft. Forlengelse av denne formen fo... View more
Share - Bookmark