Electronic keyboard instruments as a helping tool in the process of teaching music

Article Polish OPEN
Rosiński, Adam;
(2012)
  • Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi
  • Subject: technologie cyfrowe w edukacji muzycznej | usage of new technology in music education | keyboard | innovative music teachers education | kształcenie nauczycieli muzyki | electronic keyboard instruments in teaching music | elektroniczne instrumenty klawiszowe w nauczaniu muzyki | dydaktyka muzyczna | new methods of teaching music
    acm: InformationSystems_INFORMATIONINTERFACESANDPRESENTATION(e.g.,HCI) | ComputingMilieux_COMPUTERSANDEDUCATION

The following article shows the usage of new technology in the widely understood music teaching in schools of general profile. Innovative usage of electronic keyboard instruments in music lessons on a significant level expands children’s and teenagers’ musicality and... View more
Share - Bookmark