publication . Bachelor thesis . 2013

Uchodźcy palestyńscy w Jordanii - studium analityczne

Malantowicz, Artur;
Open Access Polish
  • Published: 25 Nov 2013
  • Country: Poland
Abstract
W niniejszej pracy analizie poddano genezę uchodźctwa palestyńskiego (ze szczególnym uwzględnieniem uchodźctwa do Jordanii) oraz przestrzenne zróżnicowanie statusu społeczno-ekonomicznego ludności palestyńskiej w Jordanii. Pierwszy rozdział, na tle wydarzeń konfliktu izraelsko-arabskiego, omawia społeczne i polityczne konsekwencje napływu trzech fal uchodźców (1948, 1967, 1990/91) do królestwa haszymidzkiego oraz instytucjonalizację jordańskiej pomocy dla nich, drugi natomiast koncentruje się na współczesnej sytuacji uchodźców w Jordanii: ich rozmieszczeniu i liczebności, statusie prawnym, politycznym i społecznym, roli pełnionej w gospodarce kraju, warunkach ży...
Subjects
free text keywords: tożsamość, status, uchodźcy palestyńscy, konflikt izraelsko-arabski, Palestyna, Jordania
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue