publication . Article . 1997

Ocena dokładności wyznaczania przestrzennego położenia punktów metodą biegunową

Preweda, Edward;
Open Access
  • Published: 01 Jan 1997
  • Publisher: Geodezja, 3, AGH, Kraków
  • Country: Poland
Abstract
Położenie, wymiary czy też kształt wielu obiektów przemysłowych określa się na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych. Kontrolowane obiekty reprezentowane są przez zbiory punktów położonych na ich powierzchni. Jedną z metod wyznaczania współrzędnych przestrzennych punktów jest metoda biegunową. W pracy wyprowadzono zależności określające macierz kowariancji dla współrzędnych punktów wyznaczanych tą metodą. Positions, dimensions or shape of many industrial objects are determined on the base of geodetic measurements. The controlled objects are represented by set of points located on its surface. The polar method belongs to methods used to determination of space c...
Subjects
free text keywords: metoda biegunowa, wcięcie przestrzenne
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue