Aproksymacja środkowej powierzchni powłok

Article Polish OPEN
Preweda, Edward;
(1997)
  • Publisher: Geodezja, 3, AGH, Kraków, 1997
  • Subject: aproksymacja powłok

Konstrukcjom cienkościennym stawiany jest warunek zgodności ich powierzchni środkowej z powierzchnią określoną założeniami projektowymi. Grubość powłoki uzależniona jest od panujących w niej naprężeń i najczęściej nie jest stała dla całej powłoki. W pracy przedstawiono ... View more
Share - Bookmark